dr Józef Krawczyk, prof. UWr

kontakt: jozef.krawczyk2@uwr.edu.pl
+48 508 661 314

Kierownik Pracowni. Doktor nauk biologicznych. Tytuł uzyskał w 1998 roku broniąc tez rozprawy Ekologiczna organizacja populacji Ornithogalum umbellatum L. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół bioindykacji, ekologii roślin, ochrony przyrody i środowiska.

Zobacz publikacje pracowników Pracowni