dr Joanna Łubocka

kontakt: joanna.lubocka@uwr.edu.pl
+48 607 913 900

Doktor nauk biologicznych. Tytuł uzyskała w 1997 roku broniąc tez rozprawy Lipidy jako modulatory polimeraz i nukleaz roślinnych macierzy jądrowych. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania dydaktyczno-naukowe koncentrują się wokół działalności dydaktycznej na różnych poziomach nauczania, w tym nauczania w szkole wyższej.

Zobacz publikacje pracowników Pracowni

Egzaminator maturalny w zakresie przedmiotu Biologia (2005– )
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Nauczycieli „Sowa” (2012– )
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych ds. Dydaktyki (2012– )
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2012– )
Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej (2014– )
Członek Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr (2014– )
Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu ds. kierunku Biologia (2015– )
Członek Rady Społeczno-Gospodarczej Wydziału Nauk Biologicznych (2015– )
Członek Komisji Senackiej Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Nauczania (2016– )
Członek Zespołu Kierunkowego ds. studiów III stopnia (2016– )
Senator UWr – przedstawiciel pracowników niesamodzielnych (2016– )