Zadania Pracowni

Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii wykonuje zadania związane z:

– szeroko pojętą edukacją:

 • działania w szkołach różnych etapów edukacyjnych,
 • współpraca z instytucjami oświatowymi,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • wdrażanie nowoczesnych strategii kształcenia,
 • badanie aktualnych potrzeb edukacyjnych;

– promocją Wydziału poprzez organizację wydarzeń dydaktyczno-naukowych dla środowiska pozauniwersyteckiego:

– dydaktyką wydziałową w zakresie przygotowania studentów do zawodu nauczyciela i nauczyciela akademickiego poprzez następujące przedmioty:

 • Podstawy dydaktyki,
 • Dydaktyka biologii I,
 • Obserwacje i doświadczenia w dydaktyce przyrodniczej,
 • Ćwiczenia terenowe w dydaktyce przyrodniczej,
 • Dydaktyka biologii II,
 • Praktyka przedmiotowa,
 • Dydaktyka szkoły wyższej,
 • Podstawy komunikacji formalnej.