Terminarz, opłaty, noclegi

Terminarz:
Do 25 maja 2018 r. – ostateczne zgłoszenie uczestnictwa w konferencji;
do 25 maja 2018 r. – ostateczny termin przesłania streszczenia;
do 8 czerwca 2018 r. – ostateczny termin dokonania wpłaty za uczestnictwo w konferencji;
do 26 października 2018 r. – ostateczny termin nadsyłania artykułów do monografii.

Zgłoszenia oraz streszczenie należy przesyłać e-mailem do dnia 25 maja 2018 r. na adres: jozef.krawczyk2@uwr.edu.pl

Opłata konferencyjna:
550,00 zł – czynne uczestnictwo w konferencji z publikacją*
250,00 zł – doktoranci i studenci (uczestnictwo + publikacja)
350,00 zł – czynne lub bierne uczestnictwo w konferencji bez publikacji (jeden dzień 150,00 zł)
200,00 zł – publikacja artykułu bez udziału w konferencji**

*) nauczyciele pracujący w szkołach 20% zniżki, tj. opłata 440,00 zł
**) doktoranci, studenci oraz nauczyciele pracujący w szkołach 20% zniżki, tj. opłata 160,00 zł

Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztu noclegu. Opłatę konferencyjną należy wnieść najpóźniej do 8 czerwca 2018 r. na konto Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego:

Bank Zachodni WBK SA 4 O. we Wrocławiu 75 1090 2503 0000 0001 0966 2735
z dopiskiem: XXII Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych (z wykazem nazwisk uczestników Konferencji).

Propozycje miejsc noclegowych (opłata konferencyjna nie pokrywa kosztu noclegów):

Hotele
Hotel im. Jana Pawła II, ul. Świętego Idziego 2, 50-328 Wrocław, tel. 71 327 14 00
www.hotel-jp2.pl
Hotel Tumski, Wyspa Słodowa 10, 50-266 Wrocław, tel. 71 322 60 88
www.hoteltumski.com.pl
HP Park Plaza, ul. Bolesława Drobnera 11–13, 50-257 Wrocław, tel. 71 320 84 00
https://wroclaw.hotelepark.pl
Hotel Radisson Blu, ul. Jana E. Purkyniego 10, 50-156 Wrocław, tel. 71 375 00 00
https://www.radissonblu.com/pl/hotel-wroclaw

Hostele
Hostel Piaskowy, ul. Piaskowa 15, 50-158 Wrocław, tel. 609 162 375
http://hostelpiaskowy.pl/
Hostel STOP, ul. Sienkiewicza 31, 50-349 Wrocław, tel. 519 115 075
http://www.stopwroclaw.pl
The One Hostel, Rynek 30, 50-102 Wrocław, tel. 71 337 24 02
http://www.onehostel.pl

Domy studenckie
(moduły w rodzaju dwupokojowego mieszkania: dwa pokoje, łazienka, przedpokój i kuchnia):
– Dom Studencki „Ołówek”, pl. Grunwaldzki 30
– Dom Studencki „Kredka”,  ul. Grunwaldzka 69
(pokój 1-osobowy: 118,80/doba; miejsce w pok. 2-osobowym: 91,80/doba; konieczne jest podania organizatorowi informacji o chęci rezerwacji miejsca/pokoju i sposobu płatności do 15.05.2018 – po upływie tego terminu rezerwacja miejsca noclegu w domach studenckich nie będzie możliwa).