Formularz rejestracyjny

Aby zarejestrować swoje wystąpienie na Konferencji, należy pobrać poniższy formularz i wypełniony odesłać do dnia 25 maja 2018 r. na adres jozef.krawczyk2@uwr.edu.pl

Pobierz formularz rejestracyjny

Do zgłoszenia udziału czynnego w konferencji należy obowiązkowo dołączyć streszczenie wystąpienia. Streszczenie powinno być skonstruowane według poniższych wytycznych:

 • tytuł streszczenia w języku polskim;
 • imiona i nazwiska autorów;
 • afiliacja – katedra/zakład/instytucja, adres, e-mail pierwszego autora;
 • słowa kluczowe;
 • treść streszczenia;

Wymagania redakcyjne dla streszczeń prac są następujące:

 • edytor tekstu – Microsoft Word;
 • czcionka: Times New Roman;
 • tytuł j. polski, duże litery, 14 pkt, wytłuszczone, wypośrodkowane;
 • imiona i nazwiska autorów 12 pkt, wytłuszczone; wypośrodkowane;
 • afiliacja 10 pkt., kursywa;
 • słowa kluczowe 10 pkt;
 • treść streszczenia 12 pkt;
 • odstępy między wierszami treści streszczenia – 1,15 wyrównanie dwustronne;