Program Konferencji

XXII Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych 
„Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe wyzwania”

Program konferencji

 19.09.2018 środa – Instytut Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21

 9:00 – 10:00      Rejestracja uczestników
10:00 – 10:40      Uroczyste rozpoczęcie Konferencji, powitanie uczestników, wystąpienia:
JM Rektora UWr prof. dr hab. Adama Jezierskiego,
Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych dra hab. Dariusza Skarżyńskiego prof. UWr,
Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Anny Trzeciak,
Przewodniczącej Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika prof. nadzw. dr hab. Ilony Żeber-Dzikowskiej.
Wystąpienia zaproszonych gości.

10:40 – 12:30      SESJA I              Prowadzący: doc. dr Leszek Ryk

10:40 – 10:50  prof. zw. dr hab. Danuta Cichy
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
PRZYRODA wzywa Nas – wyjdźmy jej na przeciw
10:50 – 11:00  prof. zw. dr hab. Wiesław Stawiński
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
O potrzebie opracowania słownika dydaktyki biologii/przyrody
11:00 – 11:15  dr Tomasz Greczyło
(Uniwersytet Wrocławski)
Wspólne cele kształcenia przyrodniczego
11:15 – 11:30  dr Ewa Pyłka-Gutowska
(Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
Współczesna edukacja przyrodnicza – podstawy empiryczne
11:30 – 11:45  dr hab. prof. Ilona Żeber-Dzikowska
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego; PWSZ w Płocku)
Rola nauczycieli i rodziców w przygotowaniu dzieci do zmian zachodzących w edukacji przyrodniczej
11:45 – 12:00  dr hab. prof. Bożena Wójtowicz
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
Przyroda przed i po reformie a zmiany zakresu treści kształcenia
12:00 – 12:15  dr hab. Małgorzata Nodzyńska
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
Przyrodnicza edukacja pozaformalna – preferencje uczniów
12:15 – 12:30  dr hab. prof. Ilona Żeber-Dzikowska1,2, dr Elżbieta Buchcic1
(1Uniwersytet Jana Kochanowskiego; 2PWSZ w Płocku)
Rozwijanie zainteresowań i budzenie aktywności poznawczej wśród uczniów w dobie nowej reformy 

12:30 – 13:00      Przerwa kawowa

13:00 – 14:15      SESJA II            Prowadząca:  dr Anna Wójcik

13:00 – 13:15  dr hab. prof. Bożena Wójtowicz
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
Zastosowanie obserwacji i pomiaru jako metody naukowej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
13:15 – 13:30  dr hab. prof. Jolanta Bąk-Badowska
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
Znaczenie terenowej edukacji biologicznej w rozwoju pozytywnych postaw uczniów wobec środowiska na przykładzie wyrośli występujących na roślinach
13:30 – 13:45  dr hab. prof. Maria Korabik1, dr Michał Kobyłka1, mgr Jolanta Baldy2
(1Uniwersytet Wrocławski, 2OKE we Wrocławiu)
Eksperyment chemiczny – wskazówki dla nauczycieli
13:45 – 14:00  dr hab. prof. Natalia Demeshkant, dr hab. prof. Katarzyna Potyrała, dr Karolina Czerwiec
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
Poznaj świat zdrowo – rozwój modeli edukacji zdrowotnej
14:00 – 14:15  dr hab. prof. Alicja Walosik1, dr Marek Guzik1, mgr Grzegorz Olejnik2
(1Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN; 2Gimnazjum nr 1 w Jaworzu)
Innowacja pedagogiczna poszerzająca kompetencje przyrodnicze uczniów, jako przykład niekonwencjonalnych rozwiązań dydaktycznych

14:15 – 15:00      Przerwa obiadowa

15:00 – 16:15      SESJA III         Prowadząca: dr hab. prof. Alicja Walosik

15:00 – 15:15      dr hab. prof. Ligia Tuszyńska
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Zrównoważony rozwój w kształceniu pedagogów
15:15 – 15:30      dr Anna Wójcik
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Przygotowanie studentów – przyszłych nauczycieli do podejmowania działań kreatywnych w pracy z uczniem
15:30 – 15:45      dr Ewa Gajuś-Lankamer
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Studenci biologii wobec praktyki nauczycielskiej
15:45 – 16:00      mgr Katarzyna Janczarska-Bergel
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
Niska świadomość ekologiczna studentów efektem niewłaściwego kształcenia przyrodniczego na wcześniejszych etapach edukacyjnych
16:00 – 16:15      dr Katarzyna Guz-Regner
(Uniwersytet Wrocławski)
Metoda projektu w nauczaniu mikrobiologii studentów na WNB – studium przypadku.

16:15 – 16:45      Przerwa kawowa

16:45 – 18:15      SESJA IV      Prowadząca: dr hab. prof. Ilona Żeber-Dzikowska

16:45 – 17:00      dr Alina Stankiewicz
(Uniwersytet w Białymstoku)
Różnorodność biologiczna w kształceniu szkolnym
17:00 – 17:15      dr Marcin Chrzanowski1,2, mgr Joanna Lilpop1, Izabela Jaszczuk1, Aleksandra Zarzycka1, Anna Mierzejewska1, Agnieszka Frączak1, Sylwia Fiedeń1
(1Uniwersytet Warszawski; 2Akademia Dobrej Edukacji im. Gen. J. Sowińskiego)
Błędne przekonania w zakresie ekologii. Czy gimnazjaliści mają ich mniej niż uczniowie szkół podstawowych?
17:15 – 17:30      mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Malinowska
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
„Demonstratory” czyli obiekty eko-edukacji w ogrodach przedszkolnych
17:30 – 17:45      mgr inż. Magdalena Urbaniak
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Twarzą w twarz z przyrodą – wyzwanie dla współczesnych dydaktyków przedmiotów przyrodniczych
17:45 – 18:00      mgr Krzysztof Kolenda1, mgr Magdalena Przybył2
(1Uniwersytet Wrocławski; 2Szkoła Podstawowa w Chynowej)
Czynna ochrona przyrody jako element lekcji biologii – przykład projektu ”Nabici w butelkę…”
 18:00 – 18:15      Podsumowanie I. dnia Konferencji

18:15  Posiedzenie Sekcji Dydaktyków Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika


20.09.2018 czwartek – XVI LO Kreatywności, ul. Reja 3

9:30 – 10:00      Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30    Uroczyste rozpoczęcie sesji w LO nr XVI we Wrocławiu.
Wystąpienia zaproszonych gości.
10:30 – 11:00      mgr Katarzyna Zawadzka1, mgr Anna Wyczlińska2
(1Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Departament Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, 2Liceum Ogólnokształcące nr XVI we Wrocławiu)
Wrocławska Koncepcja Edukacyjna – systemowe rozwiązania: idea, struktura, programy
11:00 – 12:30      Obserwacja warsztatów prowadzonych z uczniami i dyskusja z prowadzącymi po warsztatach (warsztaty prowadzone równolegle):

mgr Monika Kawarska-Puła1,2, mgr Krzysztof Szczepański1
(1Liceum Ogólnokształcące nr XVI we Wrocławiu; 2Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
Trening kreatywności – warsztaty zdolności generowania oryginalnych rozwiązań problemów praktycznych i poznawczych
mgr Dorota Zielińska
(Liceum Ogólnokształcące nr XVI we Wrocławiu)
Wykorzystanie metod kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy z drużyną Destination Imagination
Krzysztof Kołodziej
(MultimediaWSzkole.pl)
Warsztaty przyrodnicze z wykorzystaniem laboratorium cyfrowego einstein™

12:30 – 12:45      Przerwa kawowa

12:45 – 13:30      Sesja posterowa, zwiedzanie szkoły, dyskusja po warsztatach

13:30 – 14:00      Marcin Skrabka
(Good Books)
PrzyrodaGO, czyli fiński sposób na zaangażowanie uczniów w lekcje przyrody. Gamifikowanie przedmiotów przyrodniczych na smartfonach (część teoretyczna)

14:00 – 14:30      Przerwa obiadowa

14:30 – 15:15      Marcin Skrabka
(Good Books)
PrzyrodaGO, czyli fiński sposób na zaangażowanie uczniów w lekcje przyrody. Gamifikowanie przedmiotów przyrodniczych na smartfonach (warsztaty dla uczestników Konferencji)
15:15 – 16:00      Marcin Skrabka
(Good Books)
Gra terenowa w Ogrodzie Botanicznym

19:00     Uroczysta kolacja       Café Flora w Ogrodzie Botanicznym

 po kolacji (dla chętnych) spacer z organizatorami „Ostrów Tumski, Uniwersytet i Rynek nocą”


21.09.2018 piątek – Instytut Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21

 9:00 – 11:00        Zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

11:00 – 12:30      SESJA V        Prowadząca: dr hab. prof. Maria Korabik

11:00 – 11:15      mgr Barbara Świątek1, mgr Beata Wołos2
(1IV LO im. B. Chrobrego w Bytomiu; 2I LO w Jaworznej)
Jak zachęcić, a nie zniechęcić ucznia do nauki
11:15 – 11:30      dr Paweł Cieśla
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
Multimedia a samodzielna nauka ucznia
11:30 – 11:45      dr Krzysztof Zawadzki
(LO nr VII we Wrocławiu)
Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi telekomunikacyjnych
11:45 – 12:00      dr Maria Pielichowska
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Przyroda w obiektywie i kamerze okiem studentów edukacji wczesnoszkolnej APS. Odkrywanie przyrody, poznanie przyrody, bycie w przyrodzie
12:00 – 12:15      mgr Magdalena Kołodziejska
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Edukacja przyrodnicza małych uczniów wobec deficytu natury
12:15 – 12:30      mgr Sebastian Pilichowski1,2, mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Tokarska-Osyczko1,3
(1Uniwersytet Zielonogórski, 2Żywa Edukacja, 3Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki)
Edukacja w ogrodach botanicznych dawniej, dziś i jutro

 12:30 – 13:00      Przerwa kawowa

13:00 – 14:30      SESJA VI         Prowadząca: dr Joanna Łubocka

 13:00 – 13:15      mgr Joanna Lilpop1, dr Marcin Chrzanowski1,2, Przemysław Dynak1, Magdalena Pawłowska1, Karolina Rafał1
(1Uniwersytet Warszawski; 2Akademia Dobrej Edukacji im. Gen. J. Sowińskiego)
Błędne przekonania w zakresie biotechnologii wśród uczniów trzecich klas warszawskich liceów ogólnokształcących
13:15 – 13:30      mgr Grzegorz Skórzewski
(Uniwersytet Wrocławski)
Nauczanie biologii ewolucyjnej – trudności oraz sugerowane rozwiązania
13:30 – 13:45      mgr Dagmara Dyczko, mgr Remigiusz Zieliński
(Uniwersytet Wrocławski)
Ocena wiedzy uczniów na temat kleszczy i chorób odkleszczowych
13:45 – 14:00      mgr Anna Falkowska
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Edukacja ekologiczna jako potencjał społeczeństwa wiedzy
14:00 – 14:15      dr Józef Krawczyk
(Uniwersytet Wrocławski)
Kreatywność, jakość i efekty kształcenia – teoria a szkolna rzeczywistość
14:15 – 14:30      Podsumowanie i zakończenie Konferencji

14:30 – 15:15      Obiad


POSTERY:

dr Katarzyna Socha
(II LO w Nowym Sączu)
Chmura edukacyjna – nowy model nauczania w kontekście kształtowania kompetencji kluczowych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

dr Maria Pielichowska
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Zaprzyjaźnij się z przyrodą, zaprzyjaźnij się z biologią! Młodzi ludzie projektują gry edukacyjne służące budzeniu ciekawości poznawczej, ich własnej edukacji oraz edukacji innych

dr Maria Pielichowska
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Przyroda w obiektywie i kamerze okiem studentów edukacji wczesnoszkolnej APS. Odkrywanie przyrody, poznanie przyrody, bycie w przyrodzie

dr Joanna Łubocka, mgr Jakub Łubocki
(Uniwersytet Wrocławski)
Czy szkoła jest miejscem do opowiadania bajek?

mgr Monika Kawarska-Puła1,2, mgr Krzysztof Szczepański1
(1Liceum Ogólnokształcące nr XVI we Wrocławiu; 2Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
„Żółw w bucie” – innowacja pedagogiczna w LO XVI we Wrocławiu

mgr Agnieszka Krawczyk, mgr Marta Suleja
(LO Nr XVI we Wrocławiu)
„Kreatywni w środowisku” – innowacja pedagogiczna kształcenia biologii i chemii w Liceum Ogólnokształcącym nr XVI we Wrocławiu

mgr Izabela Kościelniak1, mgr Zuzanna Kaźmierczak2
(1Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu, 2Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk)
Uczeń zdolny i niezainteresowany – jak zaciekawić biologią?

Magdalena Budzyńska1,2, lic. Piotr Pawlak1,3
(1Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli „Sowa”; 2Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu; 3Publiczna Szkoła Podstawowa Leonardo we Wrocławiu)
Wizerunek nauczyciela w Polsce – wyzwania i oczekiwania

Gabriela Stępień, Aleksandra Kropczyk
(Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli „Sowa”)
Co uczniowie myślą o reformie?

Natalia Mazurek
(Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli „Sowa”)
Czy ćwiczenia terenowe to popularna forma zajęć?

mgr Grażyna Dłubakowska
(Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy)
Podnoszenie kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w działaniach PCEiK

Barbara Chyra, lic. Monika Mozdzelewska
(Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli Sowa”)
Wykorzystanie środków dydaktycznych według uczniów wrocławskich szkół

 mgr Ewa Koza1, dr inż. Joanna Matuska-Łyżwa1, dr hab. prof. Ilona Żeber-Dzikowska2
(1Wydział Matematyczno-przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Rola współpracy pomiędzy uczelniami i szkołami w rozwijaniu wiadomości i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych u dzieci i młodzieży

 mgr Ewa Koza1, dr inż. Joanna Matuska-Łyżwa1, dr hab. prof. Ilona Żeber-Dzikowska2
(1Wydział Matematyczno-przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Współpraca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ze szkołami w nauczaniu biologii

 dr Józef Krawczyk, dr Joanna Łubocka
(Uniwersytet Wrocławski)
Działania Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz dolnośląskiej edukacji


DODATKOWE PRACE PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI:

dr hab. Wiesław Stawiński
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
O potrzebie opracowania słownika dydaktyki biologii/przyrody

dr n. med. Michał Skoczylas
(Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Uniwersytet Szczeciński)
Jak uczyć o sposobach rozumowania przez zadawanie pytań o kategorie składowe systemów klasyfikacji organizmów oraz chorób w oparciu o analizę budowy i znaczenia tych pytań?

dr Elżbieta Rożej-Pabijan
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
Rola rodzinnych spacerów edukacyjnych w podnoszeniu efektywności kształcenia przyrodniczego

lek. med. Katarzyna Baranowska1, Aleksandra Baranowska2dr hab. prof. Bożena Witek3
(1Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni – Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej; 2Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; 3Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Edukacja dietetyczna w zakresie otyłości oraz cukrzycy w polskich szkołach

 mgr Izabela Olczak
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Istota twórczości w edukacji przyrodniczej


– Czas wystąpień – 15 minut z dyskusją.
– Postery (format maks. B1 w pionie) powinny być zawieszone od godz. 10:00 20.09.2018r.


Miejsce konferencji:

  1. Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu: ul. Henryka Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław – (19, 21.09.2018).
  2. Liceum Ogólnokształcące nr XVI, ul. Mikołaja Reja 1–3, 50-354 Wrocław – (20.09.2018).

mapa1

mapa2