Patroni Honorowi

XXII Krajową Konferencję Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych objęli patronatem:

prof. zw. dr hab. Adam Jezierski
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak
JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Dariusz Skarżyński, prof. UWr
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. zw. dr hab. Anna Trzeciak
Dziekan Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. inż. prof. Barbara Gawdzik
Dziekan Wydziału Matematycznego-Przyrodniczego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. prof. Grażyna Świderska-Kołacz
Dyrektor Instytutu Biologii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. zw. dr hab. Danuta Cichy
Honorowa Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

prof. zw. dr hab. Wiesław Stawiński
Honorowy Przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

dr hab. Zygmunt Kącki, prof. UWr
Dyrektor Ogrodu Botanicznego
we Wrocławiu

Wojciech Kociński
Starosta Oleśnicki