Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu:
dr Józef Krawczyk
Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii
Uniwersytet Wrocławski

Członkowie Komitetu:
dr Joanna Łubocka
Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. prof. Ilona Żeber-Dzikowska
Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika

doc. dr Leszek Ryk
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycielskiej
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Maria Korabik
Zakład Dydaktyki Chemii
Uniwersytet Wrocławski

dr Michał Kobyłka
Zakład Dydaktyki Chemii
Uniwersytet Wrocławski

dr Anna Maria Wójcik
Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Anna Wyczlińska
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr XVI
Wrocław

mgr Grażyna Dłubakowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
Oleśnica

mgr Jakub Maciej Łubocki
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski