Komitet Naukowy

Członkowie Komitetu:
dr hab. prof. Ilona Żeber-Dzikowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski

prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. zw. dr hab. Ewa Wiśniewska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

dr hab. prof Katarzyna Potyrała
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. prof Alicja Walosik
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. prof. Bożena Wójtowicz
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. prof. Ligia Tuszyńska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. Małgorzata Nodzyńska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Maria Korabik
Uniwersytet Wrocławski

dr Krystyna Sujak-Lesz
Uniwersytet Wrocławski

doc. dr Leszek Ryk
Uniwersytet Wrocławski

dr Józef Krawczyk
Uniwersytet Wrocławski