XXII Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

XXII Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych
Wrocław, 19–21 września 2018
Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe wyzwania

Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, w imieniu wszystkich współorganizatorów, ma niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na XXII Krajową Konferencję Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych. W trakcie jej trwania szczególną uwagę chcemy zwrócić na:

  • potrzebę budzenia ciekawości poznawczej i wyzwalania kreatywności uczniów,
  • problemy wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,
  • podnoszenie efektywności kształcenia przyrodniczego,
  • wykorzystanie metod nauczania, technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów dydaktycznych w przedmiotach edukacji przyrodniczej,
  • dobre praktyki wykorzystujące metody pracy dydaktyczno-wychowawczej aktywizujące uczniów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania propozycji tematów wystąpień. Z chęcią poznamy Państwa doświadczenia, propozycje metodyczne, wyniki badań oraz refleksje na temat problematyki i specyfiki prowadzenia zajęć przyrodniczych – biologicznych, geograficznych, chemicznych, fizycznych i innych. Dyskusje konferencyjne pozwolą nam na pochylenie się nad problemami i wyzwaniami, jakie niesie pracą nauczyciela, dydaktyka i pedagoga na polu dydaktyki przedmiotów przyrodniczych – szczególnie w czasie istotnych przemian w systemie nauczania w Polsce na wszystkich jego szczeblach, których wdrożenie już wkrótce zacznie przynosić pierwsze wyniki.

Do zobaczenia we Wrocławiu – Mieście Spotkań, nauki, sztuki, kultury, rozrywki,
zabawy i młodzieńczej energii, w samym sercu Europy!

Wszelkich informacje na temat Konferencji udziela:
dr Józef Krawczyk
tel.: 508 661 314
e-mail: jozef.krawczyk2@uwr.edu.pl
http://www.biologia.uni.wroc.pl

Szyld konferencji jpg