Konferencje

Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii rozwija naukę polską w zakresie dydaktyki biologii nie tylko poprzez badania naukowe i ogłaszanie ich wyników drukiem, ale także stara się czynnie ożywiać forum bieżącej wymiany myśli naukowej w postaci organizacji konferencji. Do tej pory Pracownia organizowała lub współorganizowała następujące konferencje: