O Pracowni

cropped-logo-podstawowe-rgb1.jpg

Pracownię Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii powołano Zarządzeniem Nr 91/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zarządzenie weszło w życie dzień później i od 1 września 2011 roku Pracownia realizuje siłami dwóch pracowników powierzone jej zadania związane z edukacją biologiczną, promocją Wydziału i dydaktyką wydziałową. Oprócz działalności dydaktycznej Pracownia prowadzi działalność naukową poprzez prowadzenie badań, ogłaszanie ich wyników w artykułach i wystąpieniach konferencyjnych, a także poprzez organizację konferencji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z pracownikami Pracowni. To pierwszy krok do owocnej współpracy na rzecz nowocześnie nauczanej biologii!